Politiattest


Alle ledere og trenere over 15 år skal forevise gyldig politiattest i henhold til krav fra idrettsforbundet. 

1.Bryne HK må signere på bekreftelsesskjema, ta kontakt med styreleder

2.Denne skal fylles ut og lastes opp igjen som vedlegg til selve søknaden

3.Gå til Søknad om elektronisk politiattest

4.Logg på med Min ID, Bank ID etc

5.Fyll ut skjema og velg «Frivillige Organisasjoner» som kategori og formål

6.Du får en epost fra politiet med bekreftelse

7.Når du mottar endelig politiattest, send denne på epost til post@brynehk.no eller framvises personlig.


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning må framvise attest.


Mer info om politiattest finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Hvem må ha Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Type politiattest 

Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bryne HK
Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf.
Kategori = Frivillige organisasjoner
Jeg har politiattest kan jeg bruke den?

Kun attester tilknyttet Bryne HK er gyldige.
(Derfor må du legge ved skjema fra BHK i søknaden)


Hvor lenge er den gyldig?

Attesten må vises innen tre måneder fra den ble utstedt. Man trenger ikke ny attest så lenge man er i samme verv.


Hvordan registrerer søknad/attesten hos klubben?

Kopi av søknadsbekreftelsen må sendes til post@brynehk.no eller vises fram personlig til leder/nestleder.


Blir den arkivert i klubben? 

Bryne HK har taushetsplikt og beholder ikke attester som kommer på epost eller papir.Levert av IdrettenOnline